Loading...

Thursday, April 30, 2020

Subhanallah, Wanita Ini Lahirkan Binatang Pembawa Tanda Datangnya Kiamat, Beginilah Wujud Binatang Pembawa Pesan Kiamat

Loading...
Loading...
Subhanallah, Wanita Ini Lahirkan Binatang Pembawa Tanda Datangnya Kiamat, Beginilah Wujud Binatang Pembawa Pesan KiamatSubhanallah beginilah Wujud Binatang Pembawa Pesan Kiamat >> Salah satu


perkara yang wajib diimani oleh setiap muslim adalah iman terhadap hari kiamat. Hari kiamat adalah hari beresnya kenasiban dunia semesta ini dan mulainya kenasiban akherat kelak.


Sesungguhnya keyakinan terhadap hari kiamat, tidak saja diyaniki oleh umat Islam, melainkan juga adalah keyakinan bagi agama-agama lain. Sebab semua agama menyakini mengenai adanya pembalasan jadi diperlukan adanya kenasiban seusai kematian.

Dalam Islam sendiri tidak sedikit ayat-ayat al-Quran dan hadis yang menerangkan mengenai hari kiamat. Mesikipun ayat dan hadis tersebut tidak mengadukan mengenai kapan waktu terjadinya kiamat. Rasulullah saw dalam hadisnya hanya memberbagi tanda-tanda mengenai kapan hari kiamat datang. Salah satu tanda yang sangat umum dan sangat dekat terjadinya kiamat adalah terbitnya matahari dari barat.

Disamping itu, disamping tanda-tanda tersebut di atas, Tuan Rasulullah saw. dalam hadisnya menyatakan ketika bakal datang hari kiamat, maka bakal timbul binatang melata yang sangat aneh yang keluar dari perut bumi dan bisa berbicara, binatang tersebut dinamakan Dabbah.

Binatang ini bernama Dabbah dan sudah berulang kali disebut oleh Rasulullah SAW sebagai salah satu tanda sudah dekatnya kiamat. Bahkan Allah SWT berfirman dalam Al-Quran yang menyebut binatang ini :

“Apabil perkataa suda jatu ata merek, Kam keluarka seeko dabba (binatang) dar bum yan baka berkat terhada merek, bahw sesungguhny manusi dahul tida yaki terhada ayat-aya Kam.” (An-Naml: 82)

Loading...
Subhanallah, Wanita Ini Lahirkan Binatang Pembawa Tanda Datangnya Kiamat, Beginilah Wujud Binatang Pembawa Pesan Kiamat
4/ 5
Oleh